Prekių pirkimo ir grąžinimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (Pirkėjui perkant esant pažymėtai varnelei prie teiginio „Susipažinau su pirkimo taisyklėmis“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Klaipedosgeles.lt (toliau – “Parduotuvė”).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3. Naudotis parduotuvės paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, kartu patvirtina ir savo teisę pirkti Parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es), paspaudžia mygtuką su užrašu „Mokėti“.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje Klaipedosgeles.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir (arba) paslaugas ir už jas visiškai atsiskaityti;
4.2. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aprašytų Parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Klaipedosgeles.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per nustatytą terminą. Jei dėl tam tikrų priežasčių prekės įteikti negalima, Pardavėjas susisiekia su gavėju ir sutaria dėl pristatymo ypatumų.
6.4 Užsakyta prekė gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos nuotraukoje, tačiau Pardavėjas privalo išlaikyti prekės kainą, formą, dydį, idėją. Pardavėjas neatsako už gėlių priežiūrą po įteikimo.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu tarpusavio sutarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prekių grąžinimas
Jeigu pristatytos nekokybiškos gėlės, užsakovui grąžinami pinigai, prieš tai patikrinus faktą. Užsakovas turi pateikti raštišką pretenziją su nuotrauka elektroniniu paštu: [email protected]

Prekių pristatymas
Gėlės pristatomos pasirinktu laiku. Pristatymo kaina nurodyta įdėjus prekes į krepšelį. Klaipėdos miesto ribose (įskaitant Slengių ir Gindulių gyvenvietes) standartinė pristatymo kaina – 7 eurai.
Norint gėles gauti tą pačia dieną, užsakymas turi būti pateiktas iki 14val. Gėlės pristatomos darbo dienomis bei šeštadieniais nuo 8 iki 18val. Sekmadieniais nuo 10 iki 16val. Šventinėmis dienomis prekės nepristatomos.
Vasario 14 d., kovo 8d., gegužės pirmą sekmadienį bei rugsėjo 1d. prekės bus pristatomos tik susitarus prieš dvi darbo dienas.
Užsakymus taip pat galima atsiimti nemokamai atvykus į parduotuvę – sandėlį adresu: Liepų g. 54b (vidiniame kieme) Klaipėda. Būtina nurodyti pageidaujamą prekių atsiėmimo laiką.
Rekvizitai:
UAB “Graži gėlė“.
Įmonės kodas: 302919667.
PVM mokėtojo kodas: LT100007600413.
Šilutės pl. 9, Klaipėda.
A.s. LT51 4010 0423 0149 1595.
Tel. 8 46 347112, Mob. Tel. 8 614 05566

Adresas: Liepų g. 54b (vidiniame kieme) Klaipėda